JUNIS je uveo novinu u svom radu i odnosu sa svojim korisnicima, a sve u cilju bržeg reagovanja i rešavanja problema korisnika. Sistem tehničke podrške se oslanja na RedMine sistem, otvorenog koda.

Svaki zahtev upućen telefonom, mailom ili preko web strane JUNIS-a se beleži i dodelju je se sektoru koji zahtev dalje prati i na adekvatan način reaguje pravovremeno i kvalitetno.

Ukoliko imate problem sa našim servisima popunite zahtev za tehničku podršku