Sistem tehničke podrske - JUNIS je uveo novinu u svom radu i odnosu sa svojim korisnicima, a sve u cilju bržeg reagovanja i rešavanja problema korisnika. Sistem tehničke podrške se oslanja na RedMine sistem, otvorenog koda. Svaki zahtev upućen telefonom, mailom ili preko web strane JUNIS-a se beleži i dodelju je se sektoru koji zahtev dalje prati i na adekvatan način reaguje pravovremeno i kvalitetno.

Optički link ka tehničkim fakultetima - JUNIS je pružio podršku ekipi sa elektronskog fakulteta i kompaniji Pogled, u rešavanju višegodišnjeg problema na optičkom linku koji spaja čvorište u JUNIS-u sa kampusom tehničkih fakulteta, a koji je u prekidu bio 18 meseci.

JUNIS kao LIR - Univerzitet u Nišu se registrovao kod Evropske IP mreže, RIPE, kao Lokalni Internet Registar. Kao članica RIPE-e, JUNIS ima pravo da samostalno upravlja raspodelom mrežnih resursa, IP adresama kao i polisama saobraćaja u okviru našeg autonomnog sistema(AS13303)

Aplikacija Naučnih Publikacija Akademskog Osoblja - U okviru aktivnosti sektora informacionih tehnoologija je izradjena web aplikacija koja će sadržati sve naučne radove akademaca Univerziteta u Nišu, a koja će doprineti kvalitetnijem veb sadržaju portala univerziteta u Nišu, kao i boljem rangiranju na svetskim rang listama.

Publikacija Univerziteta u Nišu 2013 - sektor elektronskog izdavaštva je uradio kompletnu pripremu i dizajn publikacije univerziteta u Nišu za tekuću godinu