JUNIS  trenutno radi na projektu uvođenja bežične mreže u prostorijama Univerziteta. Plan projekta je takozvana  ‘’Handover’’ mreža kod koje sve pristupne tačke(access point) imaju isto ime (SSID) koja omogućava mobilnost korisnika i stabilnu Wi-Fi konekciju. Prednost ovakvog sistema se ogleda u tome što omogućava povezivanje uređaja različitih proivođača i može biti realizovan sa minimalnim opterećenjem budžeta. Sistem opslužuje  server na kome je instaliran pfSense (pfSense je derivat FreeBSD-a  specijalno dizajnirana da bude ruter i firewall). Access point-i su povezani na pfSense i konfgurisani kao Layer 2 uređaji. Pristup bežičnoj mreži se vrši putem Captive Portal-a. Captive Portal je servis pfSense-a koji daje mogućnost korisnicima da se loguju putem vaučera  ili putem korisničkog naloga odobrenog od strane administratora.

 

slika-mreze-junis

Merenje jačine signala i pokrivenost vršena je uz pomoć software-a NetSpot . NetSpot je profesionalna aplikacija za sinmanje i analizu bežičnih mreža dizajnirana za korisnike Mac OS X operativnih sistema.

Mapa pokrivenosti Univerziteta pre realizacije sistema sa jačinom signala i postojećim access point-ima (Heatmap)

pokrivenost-junis-wifi-uni