Nastavljajući dobru praksu saradnje sa nosiocima TEMPUS projekata na Univerzitetu u Nišu, JUNIS je učestvovao u izradi još dva web portala. Radi se o projektima FUSE (Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area) i SHESPSS (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery).

Oba portala su izrađena u Joomla! CMS-u (Content Management System), verzija 3.x (trenutna je 3.2.3, redovni update je deo projekta). Korišćenjem Bootstrap responsive framework-a dobijen je i pun responsive odziv za mobilne uređaje, tablete, laptop, kao i za monitore desktop računara. Isto važi i za backend deo aplikacije (administratorski deo za upravljenje aplikacijom sa višim nivoom pristupa), tako da je kompletano korišćenje sajta efektno unapređeno.

fuse shespss

Dobro izrađena informaciona šema, kao i uvek vidljiva navigaciona struktura, naišli su na podršku kod već iskusnih učesnika u TEMPUS projektima, kako stranih, tako i domaćih. Svi aspekti projekata su lako dostupni, tako da je praćenje aktivnosti na projektima olakšano svim zainteresovanim stranama.

Novina je uvođenje tzv. menadžment platforme namenjene nosiocima projekta. Predviđena platforma oslanja se na Redmine softverski sistem koji je u ovom slučaju potpunosti prilagođen potrebama klijenta. Više nivoa pristupa i privilegija omogućava efikasno praćenje aktivnosti na projektu, zadavanje i izvršenje projektnih zadataka, kao i laku razmenu informacije i elektronskog sadržaja između aktivnih učesnika na projektu. Platforma je zatvorena za javni pristup, a lica koja imaju potrebu da joj pristupaju to čine uz odgovarajuće pristupne podatke. Od ostalih mogućnosti koje ovaj softver nudi izdvaja se praćenje vremena utrošenog za izvršenje nekih zadataka, trenutni statusi zadataka, GANT dijagrami, zakazivanje sastanaka, izmena dokumenata i praćenje trenutne verzije dokumenta...

Kompletna softverska rešenja hostuju se na serverima u JUNIS-u, tehnička podrška je obezbeđena, a klijentima je na raspolaganju i mogućnost održavanja sadržaja portala od strane stručnih lica u JUNIS-u, uz blagovremeno periodično dostavljanje materijala u elektronskoj formi.