e-Learning (elektronsko učenje, učenje na daljinu) predstavlja proces učenja primenom IKT - informaciono-komunikacionih tehnologija i JUNIS planira realizaciju e-learning servisa za potrebe modernizacije nastave na Univerzitetu u Nišu.

Nakon planirane adaptacije korisničkog prostora JUNIS-a i nabavke nove multimedijalne opreme, implementiraće se ova usluga.

Dosadašnje aktivnosti u okviru ove usluge su bile konfigurisanje servera sa Moodle platformom, analiza i definisanje elemenata za realizaciju e-learning servisa u JUNIS-u, kao i izrada projekta Sistema učenja na daljinu za potrebe Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.