fuse shespssNastavljajući dobru praksu saradnje sa nosiocima TEMPUS projekata na Univerzitetu u Nišu, JUNIS je učestvovao u izradi još dva web portala. Radi se o projektima FUSE (Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area) i SHESPSS (Str...

Opširnije...

slika-mreze-junisJUNIS  trenutno radi na projektu uvođenja bežične mreže u prostorijama Univerziteta. Plan projekta je takozvana  ‘’Handover’’ mreža kod koje sve pristupne tačke(access point) imaju isto ime (SSID) koja omogućava mobilnost korisnika i stabilnu Wi-Fi konekciju. Prednost ovakvo...

Opširnije...

Radovi na Univerzitetu u Nišu u okviru projekta unapređenja visokoškolskog obrazovanja (EU HETIP), koji je zajednički projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkg razvoja Republike Srbije i Evropske unije (EU) za čiju je implementaciju EU obezbedila 22 miliona ev...

Opširnije...

Poštovane kolege,JUNIS će u subotu 8.6.2013 godine vršiti rekonstrukciju sistem sale u periodu od 8-15h.U tom intervalu će kompletna akademska  mreža i svi servisi koje pruža JUNIS biti u prekidu.Potrudićemo se da prekid kraje što je kraće moguće. Hvala na razumevanju JUNIS tim ...

Opširnije...

Sistem tehničke podrske - JUNIS je uveo novinu u svom radu i odnosu sa svojim korisnicima, a sve u cilju bržeg reagovanja i rešavanja problema korisnika. Sistem tehničke podrške se oslanja na RedMine sistem, otvorenog koda. Svaki zahtev upućen telefonom, mailom ili preko web strane JUNIS-a se ...

Opširnije...