Resursima e-infrastrukture JUNIS-a korisnici pristupaju i preko modema iz javne telekomunikacione mreže.

Dial-up pristup univerzitetskoj računarskoj mreži omogućava Cisco Access server sa 30 pristupnih linija na telefonskom broju 018-507500 i vremenom pristupa od 50 sati mesečno po korisniku.

Pravo na otvaranje naloga na serverima JUNIS-a ima nastavno osoblje, saradnici u nastavi, istraživači, učesnici svih univerzitetskih projekata, neki studenti (odluku o tome donosi rukovodstvo Univerziteta) i nenastavno osoblje Univerziteta.

Uputstvo za podešavanje računara za korišćenje JUNIS dial-up servisa može se naći ovde.

Za potrebe ovog servisa, JUNIS sprovodi sledeće aktivnosti:

  • održavanje access servera
  • otvaranje korisničkih naloga
  • zaštita servera od potencijalnih napada
  • arhiviranje sistemskih logova
  • tehnička podrška korisnicima