DNS (Domain Name System) je sistem koji prevodi imena domena računara (hostnames) u IP adrese koje računari koriste da komuniciraju jedni sa drugima. Imena domena su alfabetska i njih je lakše zapamtiti, međutim, Internet je zasnovan na IP adresama.

DNS je zasnovan na hijerarhijskom principu i jedna je od osnovnih komponenti Interneta. DNS sistem ima, u stvari, sopstvenu mrežu. Ako jedan DNS server ne zna kako da se prevede pojedino ime domena, on šalje zahtev drugom serveru, i tako dalje, sve dok se ne pronađe ispravna IP adresa.

U JUNIS-u je DNS servis realizovan preko primarnog ban.junis.ni.ac.rs (160.99.1.1) i sekundarnog ns2.junis.ni.ac.rs (160.99.1.2) DNS servera. Serveri opslužuju sve institucije koje su deo JUNIS mreže.

JUNIS nudi mogućnost hostovanja domena institucijama - svojim članicama koje nemaju uslove za realizaciju DNS servisa.

Na DNS serverima trenutno se hostuju zonske tabele za 47 domena i poddomena.

JUNIS sprovodi sledeće aktivnosti u okviru ovog servisa:

  • održavanje i administracija DNS serverskog sistema
  • ostvarivanje zaštite DNS serverskog sistema od potencijalnih napada
  • redovno kreiranje kopije podataka
  • pružanje tehničke podrške korisnicima DNS serverskog sistema
  • administracija ni.ac.rs domena i pripadajućih poddomena
  • administracija ни.ак.срб domena